De svenska fjällen, äldst av berg

Den skandinaviska fjällkedjan, Skanderna, tillhör den Kaledoniska bergskedjan. Dessa berg hade sin födsel och tog sin form för mellan 400 – 600 miljoner år sedan. Jordskorpan har helt enkelt skrynklat ihop sig, på grund av stora underjordiska krafter, som fått berglagren att flytta på sig.

Berglagren innehåller olika typer av bergarter. De som bildar de högsta topparna i Kebnekaisefjällen är bland andra amfibolit, gabbro, gnejser och dolomitmarmor.

Förenklat kan man säga att bergarter är resultatet av olika sammansättningar mellan sand, lera och/eller vulkaniska substanser, med olika grundämnen, kemiska föreningar och fossil av växter och djur. Dessa sammansättningar har sedan under långt tid påverkats av tryck och värme.

Fjällens högsta topp i Sverige är som tidigare nämnt Kebnekaise. Skandernas högsta punkt är Galdhöpiggen i Norge, 2469 meter över havet.