Kebnekaisefjällen – fullt av toppar och glaciärer

Inom fjällområdet finns cirka 140 markerade toppar och cirka 40 glaciärer. En täthet av toppar och glaciärer som inte går att hitta på fler ställen i landet. Jämfört med nationalparken Sarek som inom samma yta innehåller cirka hälften så många toppar och glaciärer.

Området täcks till största del av kalfjäll. Terrängen är högalpin. Ofta täckt av blockmarker med höga höjder och kamlinjer, glaciärer och instängda sjöar i små dalgångar.

Andra intressanta toppar

Mitt i dalgången Ladtjovagge ligger det stora berget Tolpagorni, 1672 meter över havet. Svår att missa med sitt väldigt karaktäristiska utseende. Med utseende som kan liknas vid en gammal vulkan. En glaciär har för många år sedan urholkat bergets topp och bildat en kraterliknande form. Kitteln på toppen ger berget en väldigt speciell och annorlunda profil. Första bestigningen genomfördes av E Groth, H Henriksson, Sataheiki (?), Karl Tirén den 2 augusti 1904.

Västra leden passerar över ett annat berg som också, precis som Tolpagorni, ligger precis söder om Kebnekaise, Vierramvare med sina 1716 meter. Allmänt känd som en väldig stenhög, även kallad Rullevare. Ett berg som alla vandrare längs västra leden garanterat kan referera till. Första bestigningen av Johan Alfred Björling och Axel Otto Hultman vid andra bestigningen av Kebnekaise Sydtopp den 9 juli 1889.

Glaciärer kring Kebnekaise

I direkt anslutning till Kebnekaise finns ett antal glaciärer. Storglaciären, Isfallsglaciären och Kebnepakteglaciären är tre stycken glaciärer i öst och nordöst som har sin början uppe vid massivet, och rinner ner i Tarfaladalen.

I öster ligger Björlings glaciär. Östra leden passerar över den södra delen av glaciären, längs en markerad snökam.

I väster ligger Rabots glaciär. Uppkallad efter Charles Rabot, som var först att bestiga Sydtoppen. Glaciären är Kebnekaisefjällens största.

Kebnekaise som nationalpark

Kebnekaise är idag inte en svensk nationalpark. Naturvårdsverket har sedan 1989 föreslagit att området ska bilda en ny svensk nationalpark. I senaste Nationalparksplanen för Sverige, av Naturvårdsverket, från 2008 finns Kebnekaisefjällen med som förslag att bli ny nationalpark.