Detta är Kebnekaise

Kebnekaise är Sveriges högsta berg, bestående av två toppar, en sydtopp och en nordtopp. Berget ligger inom Kiruna Kommun i Norrbottens län. Nikkaluokta är närmaste by och ligger där allmän väg slutar.

De svenska fjällen

Kebnekaisemassivet, eller Kebnekaisefjällen, tillsammans med andra områden som Sälenfjällen i söder, Härjedalen, Västerbottensfjällen, Arjeplog, Sarek, Padjelanta, Abisko och Riksgränsen i norr de områden som bildar den svenska fjällen.

Dessa svenska fjällområden besöks regelbundet av många svenskar, och turister från andra länder. Namnen har troligtvis ofta en bredare innebörd, än en geografisk betydelse, kopplat till personliga upplevelser och erfarenheter. I detta avsnitt ska vi dock endast beskriva berget och fjällområdet objektivt.

 

Sydtoppen: 2098,5 m.ö.h.
Nordtoppen: 2097 m.ö.h.

 

Kebnekaise som högsta berg

Kebnekaise är Sveriges högsta berg, bestående av två toppar, en sydtopp och en nordtopp. Berget ligger inom Kiruna Kommun i Norrbottens län. Nikkaluokta är närmaste by och ligger där allmän väg slutar.

Pratar man istället om massivet, eller högfjällsområdet, brukar man syfta på hela det närliggande fjällområdet. Området ramas in av tre större dalgångar, som tillsammans bildar en triangel.

I söder, från Nikkaluokta i öst till Singistugorna i väst, går dalen Ladtjovagge. Det är i denna dalgång som Kebnekaise Fjällstation ligger. I väst, från norr till söder, går Kungsleden, genom dalgångarna Alesvagge och Tjäktjavagge. Triangelns diagonal i nord-öst utgörs av dalen Vistasvagge. Centralområdet mäter cirka femhundra kvadratkilometer.

Fjällområdet är det mest intensiva och koncentrerade högfjällsområdet i Sverige. Till ytan dock inte speciellt stort. Jämfört med nationalparken Sarek som är fyra gånger större till ytan.

Högsta toppen

Sydtoppen på Kebnekaise är Sveriges högsta punkt, 2098,5 meter över havet, mätt i augusti 2017. På toppen av berget ligger en glaciär, Sveriges enda kvarvarande toppglaciär. Detta gör att höjden, som mäts efter sommaren varje år, är under ständig förändring. Under en längre period har trenden varit att Sydtoppen med toppglaciären blir lägre. Berget under glaciären mäter endast 2060 meter.

På vissa äldre kartor står Sydtoppens höjd angiven till 2114 meter. Detta är ett medelvärde från mätningar som gjorts åren 1947 – 1985. Toppens höjd är normalt sett ett par meter lägre på sommaren än på vintern.

Toppglaciären på Sydtoppen är oftast täckt av snö. Övre delen är brant och smal, sidorna stupar brant ner för berget. Vidare mot norr går en smal kamlinje mot nordtoppen.

Nordtoppen är numera en kal topp, som mäter 2097 meter över havet (2096,8 m.ö.h.) Sommaren 1922 uppmättes höjden på nordtoppen, då den också var täckt av is, till 2135 meter. Samma år mätte Sydtoppen endast 2123 meter. Sedan dess har isen smält bort och höjden har fastställts till 2097 meter.